Popis kolegija

Izvoditelj studija:

Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi

Trajanje studija: 6 semestara (3 godine), 180 ECTS bodova

1. godina studija

1. semestar

Obavezni kolegiji

 • Informacijski sustavi u turizmu i ugostiteljstvu
 • Marketing u turističkoj djelatnosti
 • Mikroekonomika turističkih subjekata
 • Osnove turizma
 • Poslovna matematika i analitika
 • Tjelesna i zdravstvena kultura 1

Izborni kolegiji

 • Engleski jezik 1

 • Njemački jezik 1

2. Semestar

Obavezni kolegiji

 • Makroekonomija
 • Poduzetništvo i inovacije
 • Računovodstvo
 • Regionalna konkurentnost i održivi razvoj
 • Tjelesna i zdravstvena kultura 2
 • Turistička atrakcijska osnova

Izborni kolegiji

 • Engleski jezik 2

 • Njemački jezik 2

2. godina studija

3. Semestar

Obavezni kolegiji

 • Istraživanje turističkog tržišta
 • Menadžment ljudskih resursa
 • Osnove ugostiteljske djelatnosti
 • Poslovno i financijsko planiranje u turizmu
 • Selektivni oblici turizma

Izborni kolegiji

 • Digitalne tehnologije u turizmu
 • Hotelijerstvo i restoraterstvo
 • Turistička geografija
 • Upravljanje kvalitetom u turizmu

4. Semestar

Obavezni kolegiji

 • Financiranje u turizmu
 • Organizacija i upravljanje
 • Ponašanje potrošača u turizmu
 • Razvojni projekti i fondovi EU
 • Zelena i digitalna tranzicija

Izborni kolegiji

 • Legislativa i standardi u turizmu i ugostiteljstvu

 • Suvremeni postupci pripreme i čuvanja hrane

 • Turoperatori i turističke agencije

 • Upravljanje obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima

3. godina studija

5. Semestar

Obavezni kolegiji

 • Digitalno oglašavanje
 • Menadžment turističke destinacije
 • Poznavanje prehrambene robe
 • Prometna mobilnost u funkciji turizma
 • Ruralni turizam

Izborni kolegiji

 • Hrvatske i internacionalne kuhinje
 • Oporezivanje u turizmu
 • Računalni alati i dizajn u vizualnoj komunikaciji
 • Senzorske analize hrane i pića

6. Semestar

Obavezni kolegiji

 • Enogastronomija
 • Marketing usluga
 • Poslovna komunikacija i bonton
 • Stručna praksa
 • Završni rad

Stručna praksa

Cilj kolegija stručne prakse je upoznavanje studenata s praktičnom primjenom stečenih teorijskih znanja iz turizma i ugostiteljstva, odnosno stjecanje praktičnog iskustva u vođenju i organizaciji poslovanja turističko – ugostiteljskih subjekata i subjekata u povezanim djelatnostima. Kroz praksu studenti se upoznaju sa svakodnevnim zadaćama i dužnostima s kojima se susreću pri planiranju, organizaciji, provedbi i kontroli poslovanja što uključuje kreiranje ponude asortimana hrane i pića, turističkih sadržaja (itinerera), komunikacije s gostima i slično. U okviru prakse studenti će steći vještine za obavljanje operativnih i upravljačkih poslova u posebnim vrstama turizma, profitnom i neprofitnom sektoru te javnim organizacijama vezanim uz područje turizma.

Želiš studirati turizam u Požegi?

Prijavi se i prvi saznaj sve novosti vezane uz studij. Budi informiran i osiguraj si najbolju startnu poziciju prilikom prijave na studij.

Uspješno ste se prijavili

Share This